galeria - Cortez

Duża cześć prac prezentowanych tutaj powstała z myślą o polskim wydaniu Ultimate Warzone. Projektu nigdy nie ukończono z powodu zakończenia działalności Excelsior Entertainment. Niektóre prace były drukowane w podręczniku głównym do III Edycji Warzone.
Piotr "Cortez" Nowojewski (p.nowojewski@gmail.com)

Komentarze